Консултанска къща с материал в "Монитор"

Консултантската къща беше поканена да се включи на страниците на специалното издание на в. „Монитол“, посветено на влизането в сила на новият Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

Кантората ни, като водеща в областта на защитата на личните данни, вече работи по внедряване на разпоредбите, залегнали в Регламента, който влиза в сила на 25 май 2018 г. До тази дата процесът по практическо прилагане на новите правила трябва да е приключил.

Профилираното издание на Монитор, е изцяло насочено към разискване на конкретните дейности, които фирмите трябва да приложат, за да отговорят на изискванията на европейския Регламент. В материала ни, поместен в списанието, адв. Асен Велинов коментира защо е необходима юридическа консултация при прилагането на GDPR, какви права имат физическите лица, кои са средствата на защита и още полезни за бизнеса детайли.


«